Diaphragm Wall

Genel olarak Kazı duvarlarını desteklemek için yapılan geçirimsiz, donatılı, yüksek dayanımlı duvarlardır. Yapısal destek için kullanılabilirler. Bina sistemine dahil edilerek “top-down” (yukarıdan-aşağıya) sistemi ile çok katlı bodrum inşaatına imkan tanırlar.

Application

Diyafram duvarlar yüzeyden, bulamaç hendeklerin (slurry-trench) açılması ile oluşturulur.
Yerinde dökme yada ön yapımlı betonarme paneller halinde imal edilir.
Paneller birincil ve ikincil olmak üzere dökülür. Panel kalınlıkları 0,6-1,5m arasında, panel uzunluğu hendek stabilitesine, ekipman özelliklerine ve betonlama gereksinimine göre genellikle 2,5-10m arasında değişir.