Bored Pile

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanırlar. Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar. Eğer saha şartları bu yapım yönteminde, anlatılan prosedürlerin pratik olarak uygulanmasına elvermiyorsa, alternatif teknikler uygulanabilir. Tüm alternatif yöntemler, genel olarak kabul görmüş fore kazık yapım pratiği ile uyumlu olacak ve yapım metodundaki değişiklikler müşavir firmanın onayından geçecektir.