Jet Grout

Geleneksel Enjeksiyon yöntemi, zamanla priz alan ve katılaşan pompalanabilir malzemenin belli bir boşluk oranına sahip zeminlere düşük basınç veya cazibe ile enjekte edilmesi ile boşlukların doldurulmasına ve daha güçlü bir zemin tabakasının oluşturulması esasına dayanır.

Jet Injection

Jet Grout tekniği, tasarım derinliğine kadar delgi yapılarak, yüksek püskürtme basıncı ile zeminin aşındırılması ve çimento şerbetinin parçalanan zemin ile yer değiştirmesi, karışması ve zemin boşluklarına enjekte olması ile silindirik bir kolon oluşturulmasına dayanır.