Baret Kazık


Diyafram duvarlar aynı zamanda “Baret Kazık” adı altında, fore kazıklara göre daha az sayıda ve daha sığ elemanlarla istenen taşıma değerlerinin sağlandığı derin temel alternatifleri de sunmaktadır.
Baret kazıklar, diyafram duvarlar ile aynı yöntemler kullanılarak inşa edilirler.

İMALAT YÖNTEMİ
Diyafram duvarlar genellikle atlamalı olarak ayrı ayrı inşa edilen, birincil ve ikincil olarak adlandırılan anolardan teşkil edilirler. Bir anonun inşası sırasında izlenen imalat yöntemi aşağıdaki gibidir:

Kazı yapılması
Zemin cinsine bağlı olarak hidrolik frezeler (trench cutter veya hydromill) ve/veya grab adı verilen kovalar kullanılarak bulamaç hendeği (slurry trench) yöntemi ile hendek kazısı yapılır.

Donatı yerleştirilmesi
Tasarım uzunluğunda hazırlanmış ve bağlanmış olan donatı kafesi ağır tonajlı vinçlerin yardımı ile hendek içerisine yerleştirilir.

Beton dökümü
Tremie yöntemi ile, hendek içerisine dipten yukarıya doğru beton dökümü yapılarak anonun imalatı tamamlanır.