Deep Mixing (Derin Karıştırma)


Derin Karıştırma (Deep Mixing) yöntemi, bağlayıcı maddeler ile mevcut zemini karıştırarak stabilize toprak (soilcrete) kolon ya da panellerin yapımına dayanır.
Bağlayıcı karışımları doğal zeminle karıştırma yöntemi; geçirimsizlik perdeleri, iksa duvarları ve zemin iyileştirme imalatlarında verimli bir metot olarak kullanılabilir.
Bağlayıcı madde (kireç, çimento, cüruf vb), zemine kuru veya yaş olarak zerk edilebilir.
Derin karıştırma (DSM) ekipmanı, en temel hali ile bir taşıyıcı ve karıştırma takımından oluşacaktır. Karıştırma takımı, istenen çapta kolon oluşumunu sağlayacak boyutlara ve karışım için dipten deşarj kabiliyetine sahip olacaktır.
Takıma bağlı karıştırma bıçakları sahadaki zemin ile enjeksiyon karışımını homojen olarak karıştırabilecek yeterlilikte olacaktır.

İMALAT YÖNTEMİ
Derin Karıştırma yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat şeması aşağıdaki gibidir.