Diyafram Duvar


Diyafram Duvar Bilgi Föyünü görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...

Genel olarak Kazı duvarlarını desteklemek için yapılan geçirimsiz, donatılı, yüksek dayanımlı duvarlardır. Yapısal destek için kullanılabilirler. Bina sistemine dahil edilerek "top-down" (yukarıdan-aşağıya) sistemi ile çok katlı bodrum inşaatına imkan tanırlar. Sağladığı yararlar ve zaman tasarrufu yönünden ekonomik avantajları olan bir yöntemdir. Yatay yükleri, kalıcı düşey yüklerin bir kısmını taşıyor ve geçirimsizlik duvarı görevlerini bir arada karşılıyorsa, en ekonomik çözümdür. Her tür zemin tipine ve duruma uygundur. Kalıcı geçirimsizlik duvarı olarak kullanılabilir. Top-Down sistemi ile Kalıcı Bodrum Duvarı olarak kullanılarak yer, zaman ve malzemeden tasarruf sağlar. Uygun desteklerle komşu binalara destek olarak kullanılabilir. Duvarlar kazının hemen bitişiğine yapılabilir ve duvarın bitişiğinde çalışılabilir. Mevcut yapılara çok yakın mesafelere yapılara zarar vermeden yapılabilirler. Yaratılan titreşim ve ses diğer yöntemlerden daha az olduğu için şehir merkezlerinde ve tarihi yapıların yanında uygulanabilir.

TOP-DOWN SİSTEMİ
Bu sistemde diyafram duvarlar istinat görevine ek olarak yapının bir parçası olup bodrum duvarı görevi görürler. Yatay yükleri kontrol altına almak için ankraj ve benzeri elemanlar gerekmez. Kalıcı bodrum kat döşemeleri yatay destek sağlar.

İMALAT YÖNTEMİ
Diyafram duvarlar genellikle atlamalı olarak ayrı ayrı inşa edilen, birincil ve ikincil olarak adlandırılan anolardan teşkil edilirler. Bir anonun inşası sırasında izlenen imalat yöntemi aşağıdaki gibidir:

Kazı yapılması
Zemin cinsine bağlı olarak hidrolik frezeler (trench cutter veya hydromill) ve/veya grab adı verilen kovalar kullanılarak bulamaç hendeği (slurry trench) yöntemi ile hendek kazısı yapılır.


Donatı yerleştirilmesi
Tasarım uzunluğunda hazırlanmış ve bağlanmış olan donatı kafesi ağır tonajlı vinçlerin yardımı ile hendek içerisine yerleştirilir.

Beton dökümü
Tremie yöntemi ile, hendek içerisine dipten yukarıya doğru beton dökümü yapılarak anonun imalatı tamamlanır.