Hizmetlerimiz


Fore Kazık

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip..

Daha Fazlası

Diyafram Duvar

Genel olarak Kazı duvarlarını desteklemek için yapılan geçirimsiz, donatılı, yüksek dayanımlı duvarlardır. Yapısal destek için kullanılabilirler.

Daha Fazlası

Öngermeli Ankraj

Ankrajlar, genel anlamı ile yapısal bir elemanı başka bir eleman ya da malzemeye sabitleyerek birlikte çalışır hale getiren yapısal elemanlardır.

Daha Fazlası

Slurry Trench

Slurry Trench (Bulamaç Hendeği) metodu ile yapılan geçirimsizlik perdeleri, su veya diğer akışkanların yatay akışını engellemek amacı ile oluşturulan, yapısal olmayan yer altı duvarlarıdır.

Daha Fazlası

Jet Grout

Jet Grout tekniği, tasarım derinliğine kadar delgi yapılarak, yüksek püskürtme basıncı ile zeminin aşındırılması ve çimento şerbetinin parçalanan zemin ile yer değiştirmesi..

Daha Fazlası

Taş Kolonlar

Taş kolonlar, zemin içine taş malzemenin dik olarak genellikle 0.6-1.3 m çaplarında, 20 m'ye kadar derinliklerde, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile oluşturulur.

Daha Fazlası