Kalite ve Çevre Yönetimi


KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ
SONAR, 2008 yılından bu yana, tüm faaliyet alanlarında ISO9001:2008 Kalite Yönetim ve ISO14001:2004 Çevre Yönetim sistemlerini uygulamaktadır. SONAR, Alman DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) Akreditasyonlu TRB International tarafından sertifikalandırılmıştır.
Biz, geoteknik alanında tasarım, müşavirlik ve uygulama işinde;
Mühendislik yapılarının üstünde, altında veya içinde yer aldıkları zemin ile aralarındaki doğrudan ilişkinin kurulması sırasında ortaya çıkan ve özel uzmanlık gerektiren sorunların önceden tespiti ve giderilmesi için, en doğru, en pratik, en güvenli ve en ekonomik çözüm alternatiflerini araştırmak, değerlendirmek, projelendirmek ve uygulamak,
Kendi projelerimizin yanı sıra başkaları tarafından projelendirilen ancak özel ekipman ve uzmanlık gerektiren geoteknik uygulamalara olan ihtiyacı karşılamak,
Müşterilerimize geoteknik uygulamalar konusunda ihtiyaç duydukları ancak farkında olmadıkları temel mühendislik uygulamaları konusunda bilgi vermek, önemini ve gereğini anlamalarına yardımcı olmak,
Çalışanların sahip oldukları değerleri koruyup geliştirerek geleceklerini kendi özgür iradeleri ile üretebilecekleri bir üretim platformu olmak için varız.
Sonar Sondaj ve Jeolojik Araştırma Merkezi;
Temel degerlerinden ödün vermeden,

Kurumsallaşmaya, hizmet kalitesini ölçmeye ve daha iyisi olacağı inancıyla sürekli iyileşmeye inanır,
Çağdaş işletim, insan kaynakları ve yönetim yaklaşımlarını benimser ve uygular,
Üretimde bağımsızlığını, müşterilerinin kendisine duyduğu güveni ve kalitesini koruyarak verimliliğini arttırır,
Nicelik ve niteliği arttırmak için benzer kuruluşlarla iş birliği içerisinde yeni yapılanmalar oluşturmaya hazırdır,
Uluslar arası eğitim almış, konusunda uzman kadrosuyla, dünya literatürünü sıkı takip eder, değişen/gelişen teknolojiyi her zaman uygulayabilecek makine, ekipman ve personele sahiptir,
Yeni uygulamalar yapabilmek için yeni yatırımlar yapmaktan kaçınmaz,
Uzun vadede piyasa ihtiyaçlarını tahmin edip her zaman hazırlıklı olmayı bilir,
Sorumluluk sahibi yöneticileri ile firma bünyesindeki birimlerin kendi başlarına inisiyatif almalarını ve büyümelerini sağlar,
Uzman olduğu alanda ülkesinde gösterdiği başarıyı, hizmet verdigi coğrafyayı geliştirerek gelişmiş batı ülkelerine de taşır.
Sonar Sondaj ;
Dünya çapında geoteknik uygulamalarla ilgili teknolojileri Türkiye'de uygulanabilir hale getiren, ürettiği öneri ve çözümlerin tartışmasız en doğru, en güvenilir ve en iyi olduğu bilinen, sadece ülkesinde değil, uluslar arası platformda da uzmanlığını kanıtlamış, kendi alanındaki büyük projelerin ana yüklenicisi olmanın sorumluluğunu üstlenmiş, öncü ve lider bir firmadır.
Sevgi, Saygı, Azim, Sabır, Kendini geliştirme, Güvenilirlik, Saygınlık, Özeleştiri, Firma içinde huzur, Çalışanların yarına güvenle bakması, Çalışanların isleri kendi isleri olarak görmesi, Demokratik çalışma ortamı, Eğitim, Çalışkanlık, Dürüstlük