Slurry Trench


Slurry Trench (Bulamaç Hendeği) metodu ile yapılan geçirimsizlik perdeleri, su veya diğer akışkanların yatay akışını engellemek amacı ile oluşturulan, yapısal olmayan yer altı duvarlarıdır. Slurry (Bulamaç) adı verilen viskoz bir stabilite sağlayıcı akışkan vasıtası ile inşa edilirler.
Genellikle regülatör, baraj gibi su tutma yapılarında gövde altı su sızıntılarına engel teşkil etmek amacıyla gövde altlarına, veya bu yapıların gövde kazılarının kuru şartlarda yapılmasına imkan tanımak amacıyla batardo altlarına inşa edilirler.
Bu yöntemle geçirimsizlik perdesi yapımı, dik kenarlı hendek kazıp bunu bentonit çamuru ile destekledikten sonra, hendeğin özel olarak hazırlanan dolgu malzemesi ile yeniden doldurulmasından oluşur.

İMALAT YÖNTEMİ
Slurry trenchler genellikle atlamalı olarak ayrı ayrı inşa edilen, birincil ve ikincil olarak adlandırılan anolardan teşkil edilirler. Bir anonun inşası sırasında izlenen imalat yöntemi aşağıdaki gibidir:

Kazı yapılması
Zemin cinsine bağlı olarak hidrolik frezeler (trench cutter veya hydromill) ve/veya grab adı verilen kovalar kullanılarak hendek kazısı yapılır.

Dolgu malzemesi yerleştirilmesi
Tremie yöntemi ile, hendek içerisine dipten yukarıya doğru dolgu malzemesi yerleştirilerek anonun imalatı tamamlanır.