Taş Kolonlar


Taş Kolon Bilgi Föyünü görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...

Taş kolonlar, zemin içine taş malzemenin dik olarak genellikle 0.6-1.3 m çaplarında, 20 m'ye kadar derinliklerde, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile oluşturulur.
Özellikle sıkıştırılamayan (ince daneli) zemin tiplerinde "donatı" vazifesi görür. Yükün taşınmasına ve oturmaların azaltılmasına katkıda bulunur. Vibrasyon ile gevşek zeminlerin sıkışmasını sağlayarak, sıvılaşma gibi riskleri ortadan kaldırır. Dikey dren görevi görerek drenajı ve oturma hızını artırır.

AMAÇLANAN / MÜMKÜN OLAN İYİLEŞTİRMELER
Taşıma gücünün artırılması
Oturmaların azaltılması
Sıvılaşmanın önlenmesi
Şev stabilitesinin artırılması
Dolgularda, yanal yayılmanın önlemesiİMALAT YÖNTEMİ
Taş kolon imalatı için çeşitli delme yöntemleri kullanılabilir. Genellikle kuyunun açılması için; sağladıkları avantajlar nedeni ile titreşimli deliciler (vibroflot / vibroprobe) tercih edilir. Taş kolon malzemesi titreşimli uç ile sıkıştırılarak yerleştirilir, böylece kolonun istenen kapasiteyi sağlaması ve istenmeyen oturmaların önlenmesi sağlanır. Titreşim ile taş kolon malzemesi zemin içine doğru ilerleyerek daha kuvvetli bir zemin-kolon etkileşimi oluşması sağlanır. Granüler (kum/çakıl) zeminlerde, delme işlemi sırasında titreşim ile çevre zemin sıkıştırılarak iyileştirme sağlanır, sıvılaşma riski bu etki ile ortadan kaldırılır. Titreşimli uç (Vibroflot / Vibroprobe) yardımı ile yapılan Taş kolon imalatı için üç temel yöntem kullanılmaktadır:

Yaş Üstten Besleme Yöntemi
Kuru Üstten Besleme Yöntemi
Kuru Dipten Besleme Yöntemi